>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت منابع انسانی   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:3


  tick  ارایه‌ی راهبرد‌هایی برای پیاده‌سازی مدیریت جانشین‌پروری - صفحه:139-164

  tick  الگوی معماری منابع انسانی و ویژگی‌های ذهنی، مهارتی و رفتاری کارکنان - صفحه:91-113

  tick  بررسی رابطه‌ی بین شایستگی‌های عاطفی‌اجتماعی مدیران و رضایت کارکنان از کیفیت ‌زندگی‌کاری - صفحه:217-242

  tick  تاثیر انواع راهبردهای جبران خدمات بر رضایت از حقوق و دستمزد - صفحه:193-215

  tick  تدوین مدلی برای گزینش کارکنان بر مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - صفحه:1-25

  tick  توسعه‌ی فرایندهای اصلی سرمایه‌ی انسانی با بهره‌گیری از فن تحلیل شکاف (مورد مطالعه: یکی از موسسات بزرگ اقتصادی ) - صفحه:115-138

  tick  سنجش میزان کارآمدی کارکنان با استفاده از نظریه‌های روان‌شناختی- مدیریتی - صفحه:49-67

  tick  شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های کارکنان کلیدی در راستای مدیریت استعدادهای سازمانی - صفحه:165-191

  tick  طراحی و اجرای کانون ارزیابی ارتقای مدیران - صفحه:27-47

  tick  هم‌‌راستاسازی راهبردی مدیریت منابع انسانی با استفاده از نقشه‌ی راهبرد پویا - صفحه:69-90
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved