>
Fa   |   Ar   |   En
   موردپژوهی؛ فرایندی برای نظریه‌پردازی براساس دانش پنهان منابع انسانی27 (مورد: صنعت آب و برق)  
   
نویسنده خاکی غلامرضا
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1390 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:27 -52
چکیده    بهره‌وری در زندگی شخصی و سازمانی آدمی، در گرو دانش‌مندی و آموختگی (باتجربگی) است. اهمیت بهره‌گیری از آموزه‌های تجربیِ منابع انسانی در آن است که رفتار انسان‌ها در شرایط مشابهِ سازمانی، از قوانین خاصی پیروی می‌کنند و تجربه‌های شخصی ما و دیگران می‌تواند این اطمینان را به‌وجود آورد که کنش و واکنش‌های ما در برابر پدیده‌ها درست است. در مدیریت دانش، دانش‌های منابع انسانی را به دو دسته‌ی کلی قسمت می‌کنند:الف- دانش صریح (آشکار) ب- دانش ضمنی (پنهان). هریک از این دانش‌ها قابل تبدیل به یک‌دیگرند. اگر دانش پنهانِ منابع انسانی را دانشی بدانیم که کارکنان ضمن کار به‌دست می‌آورند، یک پرسش اساسی پیش می‌آید که «با چه روشی می‌توان دانش پنهان (ضمنی/غیر صریح= تجربه) منابع انسانی را آشکار و منتشر کرد؟». مقاله‌ی حاضر، گزارشی از طراحی یک فرایند به نام موردپژوهی و اجرای آن در سطح کارکنان دوره‌های ارشد صنعت آب و برق است که در آن، روش تحقیق کیفی هرمنوتیک با پیمایشی ترکیب شده است و هدف آن، این است که نشان دهد چه‌گونه می‌توان با استنباط آموزه‌هایی از دانش پنهان، آن‌را آشکار کرد و بر اساس آن به نظریه‌پردازی بومی پرداخت.
کلیدواژه آموزه ,تجربه ,مدیریت دانش ,دانش ضمنی ,موردپژوهی ,موردکاوی ,Doctrine ,Experience ,Knowledge Management ,Implicit Knowledge ,Case Study ,Case Analysis
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی, استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب , ایران
پست الکترونیکی farda2244@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved