>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی برنامه‌ریزی راهبردی سرمایه‌های انسانی سازمان بسیج مهندسین با رویکرد کارآفرینی  
   
نویسنده فرهی بورزنجانی برزو ,حصیرچی امیر ,نیاوند عباس
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1390 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:1 -23
چکیده    مقاله‌ی حاضر که حاصل یک پروژه‌ی پژوهشی کاربردی در مقطع زمانی سال‌های 1387 تا 1389 است، تلاش می‌کند از میان الگوها و مکاتب برنامه‌ریزی راهبردی، الگوی متناسب با بوم سازمان بسیج مهندسین را پیدا کند. واکاوی حوزه‌های فعالیت این سازمان، نشان‌دهنده‌ی بسترهای بسیار مناسب، جهت بهره‌گیری از مزیت‌ها و دست‌آوردهای کارآفرینی است. با تغییر در برنامه‌های راهبردی این سازمان، شرایط لازم برای حل مشکلات فعلی آن فراهم گردیده و موجب تسهیل حضور خیل عظیم مهندسان و متخصصان بسیجی در عرصه‌ی سازندگی کشور خواهد شد. بنابراین، هدف اصلی مقاله عبارت است از: طراحی الگوی برنامه‌ریزی راهبردی که فضای کارآفرینی را در سازمان بسیج مهندسین برای سرمایه‌های انسانی این سازمان فراهم نماید. در جهت تحقق هدف یادشده و برای پاسخ به سوالات پژوهش، پس از بررسی انواع الگوهای برنامه‌ریزی راهبردی، بررسی مکاتب کارآفرینی و مطالعه‌ی عمیق سازمان بسیج مهندسین، الگوی مفهومی پژوهش را ارایه و ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های این الگوی مفهومی را از طریق خبرگان مدیریتی و افراد با تجربه در حوزه‌ی برنامه‌ریزی راهبردی، در دو مرحله مورد سنجش قرار داده و در بخش نتایج، 9 بعد اصلی و 33 مولفه و با تغییرات اندک در 156 شاخص نشان داده است که الگوی طراحی‌شده، با ویژگی‌های سازمان بسیج مهندسین سازگار بوده و با ضریب روایی 93% و پایایی 977/0، برای اجرا در این سازمان قابل اتکا است. در انتها نیز پیشنهادهایی برای بسترسازی اجرای الگو ارایه گردیده است.
کلیدواژه کار آفرینی ,رویکرد کارآفرینی ,برنامه‌ریزی راهبردی ,سازمان بسیج مهندسین ,Entrepreneurship ,Entrepreneurial Approach ,Strategic Planning ,Basij Organization For Engineers
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), دانشیار , ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), پژوهشگر , ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت (گرایش سیستم‌ها) , ایران
پست الکترونیکی niavand@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved