>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه‌ی مدل انتخاب راهبرد مدیریت دانش در سازمان‌ها با رویکرد فرایند تحلیل شبکه‌ای  
   
نویسنده درّی بهروز ,کاوه مجید
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1391 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:1 -25
چکیده    به‌منظور اطمینان از پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در سازمان، مساله‌ی مهم در وهله‌ی نخست، انتخاب و ارزیابی راهبرد مدیریت دانش مطلوب است که باید بر مبنای چارچوبی متناسب بنا نهاده یا تجدید ساختار شود و غالباً می‌بایست تعداد زیادی از عوامل و معیارهای سازمانی را مد نظر قرار دهد. به‌طور معمول، برای ارزیابی و بررسی عوامل و مولفه‌های تدوین راهبرد از مدل تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها ((swot استفاده می‌شود و با توجه به موزون بودن عوامل و اهمیت نسبی آن‌ها از روش تحلیل شبکه‌ای (anp) استفاده شده است. برخلاف بسیاری از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره(mcdm) که بر فرض استقلال معیارها و گزینه‌ها متکی هستند، فرایند تحلیل شبکه‌ای می‌تواند ازطریق تعاملی نظام‌یافته، با همه‌گونه وابستگی بین معیارها و گزینه‌ها، پاسخ‌هایی به‌مراتب بهتر و دقیق‌تر از سایر روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره عرضه کند و با توجه به برخورداری از این نوع مزیت، در این مقاله با تلفیق دو روشswot و anp چارچوب موثری به‌منظور کمک به سازمان‌هایی که به‌دنبال ارزیابی و انتخاب دانش هستند توسعه داده شده است. مطالعه‌ی انجام‌شده در سازمانِ مورد بررسی نشان داد که مطلوب‌ترین هدف افزایش قابلیت‌های رهبری سازمان بوده و راهبرد بهبود نظام انگیزش و ارتباطات، بهبود روابط با کارکنان و تخصصی‌شدن در یک یا چند خدمت خاص به‌عنوان برترین راهبرد مدیریت دانش در سازمان می‌باشد.
کلیدواژه مدیریت دانش ,راهبرد مدیریت دانش ,تصمیم‌گیری چندمعیاره ,تحلیل نقاط قوت و ضعف ,فرصت‌ها و تهدیدها ,فرایند تحلیل شبکه‌ای
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشیار , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, کارشناس ارشد مدیریت صنعتی, ایران
پست الکترونیکی majid_kvh@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved