>
Fa   |   Ar   |   En
   اولویت بندی عوامل موثر بر جذب نیروی انسانی و ارائه الگوی مناسب مبتنی بر نظام شایستگی  
   
نویسنده تیموری نازنین ,رنگریز حسن ,عبداللهی بیژن ,زین آبادی حسن رضا
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1397 - دوره : 10 - شماره : 2 - صفحه:207 -229
چکیده    نزدیک به سه دهه است که بر اهمیت منابع انسانی به‌عنوان ارزشمندترین سرمایه ها در سطح سازمان ها و موفقیت آنها تاکید می شود و امروزه مدیران منابع انسانی بر این باورند که انتخاب و انتصاب افراد شایسته متناسب با جایگاه شغلی، این ارزشمندی را نمایان ساخته است. پژوهش حاضر با شناسایی عوامل اثرگذار بر الگوی جذب منابع انسانی مبتنی‌بر شایستگی در شرکت‌های پتروشیمی تحت پوشش بند ج اصل 44  قانون اساسی از طریق تحلیل محتوا و مصاحبه با پنل خبرگان و طبقه بندی آن در 8 بُعد اصلی شامل عوامل محیطی موثر بر تعیین راهبردها، متولیان جذب و تامین نیروی انسانی، برنامه ریزی منابع انسانی مبتنی‌بر شایستگی‌های شغلی صنعت، تعیین معیارهای شایستگی، تطبیق شایستگی‌ها با مشاغل، اقدامات جذب نیروی انسانی، اقدامات تامین نیروی انسانی و پیامدهای داخلی و خارجی، به اولویت‌بندی این عوامل توسط مسئولین و مدیران منابع انسانی  شرکت‌های هولدینگ خلیج فارس از روش تاپسیس فازی می‌پردازد. نتایج اولویت‌بندی نشان داد که تعیین تعداد مناسب افراد، دانش فنی، گروه‌گرایی، ارزیابی شایستگی‌های حرفه‌ای، خواسته‌های حقوقی، پیاده‌سازی فرایند استخدام، توانمندسازی کارکنان و عدالت‌محوری در جذب نیروی انسانی و عامل رقابت در هریک از ابعاد موثر بر الگو، دارای بالاترین اولویت بوده است.
کلیدواژه جذب و تامین نیروی انسانی، شایستگی، تاپسیس فازی
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت کسب و کار, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده مدیریت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved