>
Fa   |   Ar   |   En
   مرتع و آبخیزداری   
سال:1395 - دوره:69 - شماره:3


  tick  مقایسه دو مدل بارش- رواناب برای شبیه سازی جریان (مطالعه موردی: حوزه آبریز رودخانه دویرج در استان ایلام) - صفحه:529-541

  tick  کاربرد روش Iucn در ارزیابی وضعیت پایداری حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان - زیدشت 1) - صفحه:543-559

  tick  تولید خالص اولیه در شهرستان کوهدشت، الگوهای مکانی و زمانی در ارتباط با متغیرهای اقلیمی - صفحه:561-574

  tick  مقایسه کارکرد های اکولوژیکی چشم اندازهای شمالی و جنوبی مراتع دره کناری خشاب، شهرستان گچساران - صفحه:575-585

  tick  مطالعه هزینه های جانبی بهره برداری دام عشایری از مراتع خفر و سیور سمیرم از جنبه تاثیر بر کارکرد تنظیم رواناب - صفحه:597-610

  tick  انتخاب روش های اصلاحی مرتع بر اساس شرایط محیطی(مطالعه موردی: منطقه طالقان میانی) - صفحه:611-619

  tick  تغییرات پوشش سطح زمین طی سه دهه گذشته (1382-1354) در منطقه حفاظت شده سبزکوه استان چهار محال و بختیاری - صفحه:621-631

  tick  تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر پهنه سیل خیز طغیانی با استفاده از سنجش‌ازدور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی - صفحه:633-646

  tick  بهینه‌سازی سهم مشارکت منابع مختلف در تولید رسوب در مناطق لسی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز کچیک) - صفحه:647-660

  tick  دانش بومی و سنت های محلی در تولید و مدیریت محصولات شیری دام گوسفندی(مطالعه موردی: روستای تاکُر- شهرستان نور) - صفحه:661-676

  tick  تعیین رویشگاه بالقوه گونه کما (Boiss Ferula Ovina) با استفاده از مدل افزایشی تعمیم‌یافته (Gam) در منطقه فریدون‌شهر استان اصفهان - صفحه:677-689

  tick  تاثیر چرای دام بر شاخص های سطح خاک با استفاده از روش Lfa(مطالعه موردی: مراتع دونا، حوزه آبخیز سیاه‌بیشه) - صفحه:691-698

  tick  بررسی مراحل فنولوژی گونه Bromus Tomentellus در سال های مختلف در مراتع کردان استان البرز - صفحه:699-709

  tick  رفتار چرایی گوسفند نژاد ماکویی چرا کننده (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی کلیدداغی جلفا) - صفحه:725-738

  tick  آنالیز روند تغییرات دما و بارش با استفاده ازسری‌های زمانی همگن(مطالعه موردی ناحیه خزر) - صفحه:739-752

  tick  برآورد عدم قطعیت و سهم تولید رسوب جاده‌های جنگلی حوزه آبخیز زیارت، استان گلستان با استفاده از ردیاب‌های ژئوشیمیایی - صفحه:753-764

  tick  بررسی نقش خصوصیات خاک در ایجاد اختلاف بین جوامع گیاهی - صفحه:765-776

  tick  تاثیر تاج پوشش گیاهان چندساله و سطوح بهره برداری چرایی بر تراکم بانک بذر خاک در یک مرتع استپی - صفحه:777-788
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved