>
Fa   |   Ar   |   En
   مرتع و آبخیزداری   
سال:1395 - دوره:69 - شماره:2


  tick  تعیین حوزه‌های آبخیز همگن جهت برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی: دامنه شمالی البرز) - صفحه:261-273

  tick  روابط بین پایداری خاکدانه ها و برخی خصوصیات خاک در خاک‏های حوزه آبخیز طالقان - صفحه:275-295

  tick  بررسی رابطه ترکیبات ثانویه و خوشخوراکی گیاهان مرتعی(مطالعه موردی: مراتع کرسنک استان چهارمحال و بختیاری) - صفحه:297-309

  tick  بررسی پویایی پوشش گیاهی مراتع نیمه استپی استان اصفهان (مطالعه موردی: دولت قرین سمیرم) - صفحه:311-322

  tick  تاثیر توزیع‌های احتمالاتی در افزایش دقت پیش‌بینی رسوب معلق با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی-عصبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد دز) - صفحه:323-338

  tick  سیلوی ترکیبی از هالکنموم (Halocnemum Strobilaceum)، کهور (Prosopis Juliflora) و یونجه برای تامین علوفه دام در مناطق خشک - صفحه:339-352

  tick  بررسی ارتباط فاکتورهای پوشش گیاهی و خصوصیات خاک( مطالعه موردی پارک ملی خجیر ) - صفحه:353-366

  tick  تحلیل شبکه تلفیقی نهاد – بهره ‏بردار در برنامه عمل مدیریت مشارکتی مرتع (منطقه مورد مطالعه: روستای قصر یعقوب - خرم بید - استان فارس) - صفحه:367-382

  tick  پتانسیل غنـا و تنوع گونه ای ذخیره شده در بانک بذر خاک مراتع در دو شرایط قرق و چرای دام - صفحه:383-395

  tick  استفاده از مدل داده کاوی Canfis در تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی برخی خاک‏های مناطق خشک و نیمه خشک** - صفحه:397-410

  tick  ارزیابی اقتصادی تبدیل کاربری زراعت دیم به باغات بادام و تاثیر آن بر خصوصیات خاک (مطالعه موردی: منطقه دژکرد شهرستان اقلید) - صفحه:411-425

  tick  تاثیر شدت‏های مختلف چرای دام بر میزان ترسیب کربن و ذخیره ازت خاک (مطالعه موردی: قطعه چهار شهریار) - صفحه:427-436

  tick  اثر ویژگی های واحدهای زمین شناسی و شیب‌ بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه ساز باران (مطالعه موردی: حوضه صنوبر، تربت‌حیدریه) - صفحه:437-447

  tick  ارزیابی فنی و اقتصادی بندهای سنگی ملاتی و توری‌سنگی (مطالعه موردی: چند حوزه آبخیز استان چهارمحال و بختیاری) - صفحه:449-460

  tick  برآورد غلظت گرد و غبار (Pm 10) با استفاده از مدل عددی Gocart - صفحه:461-473

  tick  بررسی الگوی توزیع زمانی بارش روزانه و روابط آن با بارش‌های کوتاه مدت در مناطق ساحلی- جنگلی (مطالعه موردی: ایستگاه نوشهر در شمال ایران) - صفحه:475-485

  tick  مقایسه روش های مختلف زمین آمار برای برآورد بارندگی در حوزه آبخیز حاجی قوشان - صفحه:487-502

  tick  بازسازی دبی روزانه با استفاده از روش های شبکه عصبی و فازی- عصبی(مطالعه موردی: سرشاخه های حوزه آبخیز کارون) - صفحه:503-514

  tick  بررسی اثر شاخص‌های پیوند از دور بر میزان کارایی پیش‌بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی: حوضه رودخانه حبله‏رود) - صفحه:515-528
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved