>
Fa   |   Ar   |   En
   مرتع   
سال:1391 - دوره:6 - شماره:1


  tick  بررسی گیاه پالایی گونه Phragmites Australis (Cav.) Trin. Ex Steudel در خاک های آلوده به فلزات سنگین (مطالعه موردی: منطقه صنعتی لیا- قزوین) - صفحه:1-9

  tick  بررسی اثر مقادیر مختلف بهره‌برداری بر تولید علوفه و شادابی گونه Festuca Ovina L. (مطالعه موردی: مراتع قره‌باغ استان آذربایجان غربی) - صفحه:10-17

  tick  اثر مرحله فنولوژیک بر ارزش رجحانی گونه های گیاهی مورد چرای شتر بلوچی در مراتع شهرستان زرین دشت - صفحه:18-25

  tick  بررسی ارزش غذایی گندمیان، پهن برگان علفی و بوته ای ها در مراحل مختلف فنولوژی - صفحه:26-33

  tick  بررسی اثر تبدبل مراتع به دیم زار بر ذخایر کربن آلی خاک (مطالعه موردی: قسمتی از مراتع استان کردستان) - صفحه:34-45

  tick  تعیین مناطق متمایز ساختاری- عملکردی در اطراف آبشخوار با استفاده از شاخص‌های خاک و گیاه در مراتع ییلاقی استان کرمان (مطالعه موردی: کوه‌پنج بردسیر) - صفحه:46-57

  tick  بررسی تاثیر آرایش های مختلف کاشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ماشک (Vicia Sativa L.) - صفحه:58-69

  tick  فشار ناشی از سم دام های بز، گوسفند و شتر بر خاک سطحی مرتع (مطالعه موردی: مرتع باغدر بافق یزد) - صفحه:70-79

  tick  افزایش بنیه گیاهچه با مدیریت تراکم پنجه در تولید بذر گونه Host Agropyron Elongatum - صفحه:80-87

  tick  بررسی نقش عوامل فردی و اجتماعی بر روی شاخص سطح مشارکت بهره‌برداران در طرح‌های حفاظت از آب و خاک در منطقه اوارد شهرستان بهشهر - صفحه:88-99
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved