>
Fa   |   Ar   |   En
   نشانه شناسی ﺍﺭﺗﺒﺎطات ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ در آیات قرآن کریم  
   
نویسنده محققیان* زهرا ,پرچم اعظم
منبع تحقيقات علوم قرآن و حديث - 1394 - دوره : 12 - شماره : 4 - صفحه:130 -156
چکیده    امروزه در مباحث زبانشناسی نوین ثابت شده که بررسی متون مختلف از منظر ارتباطات غیرکلامی که زنجیرهایی از نشانه‌های گـسترده  اسـت و پیام‌های متنّوّعی با توجه به بافت ارتباطی و هدف تعامل گران از آن‌ها دریافت می‌شود، می‌تواند به خوانشی تـازه از متن منجر شده و از لایه‌های معنایی متعدد آن پرده برداری نماید. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است متن قرآن کریم را از منظر نشانه‌های ارتباط غیر کلامی از جمله رفتارها، زمان، مکان و... بررسی کند تا پیام‌هایی که خداوند از طریق عناصر غیر کلامی به انسان منتقل نموده را رمزگشایی نماید. برهمین اساس بعد از معرفی انواع ارتباطات، با نگاهی میان رشته‌ای و با استفاده از نظریه‌های علوم ارتباطات، ارتباطات غیرکلامی بازتاب یافته در متن قرآن کریم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در آیات قرآن کریم پیام‌های مختلفی به واسطه ارتباطات غیر کلامی همانند آوایی، بینایی، بویایی، شنوایی و ... به آدمی منتقل شده که پرده برداری از آن‌ها درکشف پیام نهفته در متن سهم بسزایی داشته و موجبات تکثیر معانی آن را فراهم می‌نماید. بنابراین برای فهم بهتر و کامل‌تر مقصود خداوند، می‌بایست به این دسته از ارتباطات نیز توجه نمود و از آن‌ها برای راهیابی به مراد خداوند استفاده کرد.  
کلیدواژه قرآن کریم ,ارتباط ,ارتباط غیر کلامی ,نشانه شناسی
آدرس دانشجوی دکتری, دانشجوی دکتری, ایران, دانشیار, دانشیار, ایران
پست الکترونیکی z.mohaghegh@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved