>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشی در رویکرد شیخ کلینی نسبت به روایات محمد بن ابی عمیر  
   
نویسنده حسینی بی بی حکیمه
منبع تحقيقات علوم قرآن و حديث - 1395 - دوره : 13 - شماره : 1 - صفحه:117 -135
چکیده    محمدبن ابی عمیر از یاران برجسته و خوشنام امام کاظم، امام رضا و امام جواد:و راوی و مصنف بخش مهمی از روایات امامیه است و نامش در توثیقات عام رجالی علاوه بر اصحاب اجماع، در میان مشایخ ثقات نیز به چشم می‌خورد. دانشوران امامیه از آغاز پیدایش این قواعد تاکنون، مواضع فکری و پیرو آن سیره‌های عملی مختلفی در برابر آن اتخاذ نموده و رویکردهایی، از پذیرش موسّع تا نقد و انکار قاطع روا داشته‌اند. از آنجا که کافی اولین کتاب از کتب چهارگانه حدیث شیعه و مهم‌ترین آنهاست، بویژه اینکه گزینش روایات آن برمبنای صحت صدوری و نقد فهرستی-و نه سندی- بوده است، این نوشتار تلاش کرده است ضمن تمحیص دقیق روایات وی در این کتاب گرانسنگ به این پرسش پاسخ دهد که آیا می‌توان بر گمانه‌ی صحت مرسلات ابن‌ابی عمیر صحّه نهاد و میان رویکرد قدما همچون شیخ کلینی، با مبانی فقه‌الحدیثی امروز وفاقی ایجاد نمود؟ مطابق بررسی‌های انجام شده، از 2880روایت ابن‌ابی عمیر در کافی، 349روایت ضعیف بود که از آن میان هفت راوی بدنام در سند14روایت از وی مشاهده شد. این امر به انضمام قرائن تاریخی، پذیرش حجیت مرسلات را حتی در مورد این راوی بزرگ دشوار نموده و ضرورت نقد و بررسی روایات کافی را نیز مورد تاکید قرار می‌دهد.
کلیدواژه ابن ابی عمیر ,اصحاب اجماع ,مشایخ ثقات ,کلینی ,کافی
آدرس استادیار, استادیار, ایران
پست الکترونیکی hosseini.dolatabad@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved