>
Fa   |   Ar   |   En
   نشوز،مصادیق وشیوه های برخورد باآن درقران کریم  
   
نویسنده قبادی مریم
منبع تحقيقات علوم قرآن و حديث - 1393 - دوره : 11 - شماره : 4 - صفحه:137 -160
چکیده    چکیدهیکی از آفت‌ها و آسیب‌هایی که در عرصه زندگی مشترک، برای زن و مرد بروز می‌کند و بنیان خانواده را با بحران‌هایی جدی رو به رو می‌سازد، پدیده نشوز است. در آیات 34 و 128 سوره مبارکه نسا ، ضمن اشاره به این آفت اجتماعی، چگونگی درمان یا رویارویی با آن به تناسب جایگاه و نقشی که هر یک از زن و مرد در فرایند ازدواج دارند، مطرح گردیده است. تفاوت شیوه برخورد با نشوز زن و مرد در آیات یاد شده از جمله مسایل بحث برانگیز و جنجالی است که امروزه مورد نقد یا دست کم پرسش قرار گرفته است. این نوشتار، با هدف پاسخ به این‌گونه نقدها، ضمن اشاره به مطالبی درباره چیستی، عوامل، پیامدها و جایگاه نشوز، اساس برخی کاستی‌ها در تفسیرهای صورت گرفته از نشوز را در عدم مرز بندی میان مفهوم و مصداقِ نشوز دیده است، و بر این نکته تاکید دارد که نشوز زن و مرد یک مصداق دارد و تفاوت شیوه برخورد با نشوز زن و مرد با ویژگی‌های زیستی آن دو در ارتباط است. به علاوه با اشاره به دو نوع نگاه در تحلیل مقوله نشوز از سوی عالمان، تلاش خود را بر بیرون کشیدن قراین و شواهد نگاره دوم از خاطره فرهنگ قرآنی و روایی متمرکز ساخته است.
کلیدواژه نشوز ,مصادیق نشوز ,طلاق ,پیامدها ,نشوز زن ,نشوز مرد
آدرس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, ایران
پست الکترونیکی ghobadi@ihcs.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved