>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیای تاریخی عبورگاه بنی اسراییل ازبحرباتاکیدبردیدگاه های مفسران قران وعهدعتیق  
   
نویسنده طباطبایی امین طاهره ,احمدیان محمدعلی
منبع تحقيقات علوم قرآن و حديث - 1393 - دوره : 11 - شماره : 4 - صفحه:109 -136
چکیده    چکیدهمطالعه جغرافیای قصص قرآنی و بررسی تطبیقی دیدگاه‌های مفسران قرآن و عهد عتیق در این زمینه، از ابهامات تاریخی و تفسیری زیادی پرده برمی‌دارد و می‌تواند سنگ‌بنایی برای تفاسیری با صبغه جغرافیایی باشد.داستان حضرت موسی (ع) که مفصل‌ترین قصه مطرح شده در قرآن است، در عهد عتیق نیز با تفصیل تاریخی، و شرح و بسط اماکن جغرافیایی بیان شده است. یکی از فرازهای این داستان، عبور از دریا و غرق دشمنان به هنگام تعقیب مومنان می‌باشد. جهت کشف ویژگی‌های مکانی این دریا، به مطالعه تفاسیر قرآن و عهد عتیق و نیز منابع جغرافیایی، نقشه‌ها، اطلس‌ها و تصاویر ماهواره‌ای پرداخته‌ایم؛ و از میان نظریه‌های مختلف درباره کجایی دریای عبور قوم حضرت موسی(ع) و غرق فرعون، با توجه به قوی‌تر بودن ادلّه و شواهد، نظریه‌ی خلیج عقبه (شاخابه‌ی شمال شرقی دریای سرخ) برگزیده شد. در این راستا ضمن ارایه ادلّه تفسیری و علمی و شواهد جغرافیایی و باستان شناختی جهت تقویت نظریه‌ی غرق فرعون در خلیج عقبه؛ ادلّه‌ مفسران بر نظریه‌ رود نیل مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این تحقیق تا جایی که ممکن بوده به نقشه‌های جغرافیایی و تصاویر ماهواره‌ای نیز استناد شده است.
کلیدواژه حضرت موسی (ع ,خلیج عقبه ,دریای سرخ (بحر احمریا قلزم) ,رودنیل ,قران ,عهدعتیق
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانش آموخته دکتری علوم قرآن وحدیث دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران (نویسنده مسیول), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, ایران
پست الکترونیکی ahmadian@um.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved