>
Fa   |   Ar   |   En
   طنز در قرآن  
   
نویسنده مروتی سهراب ,ذوالفقاری فر قدرت
منبع تحقيقات علوم قرآن و حديث - 1392 - دوره : 10 - شماره : 2 - صفحه:177 -204
چکیده    چکیدهطنز، یکی از گونه های پویای هنری است که کاربرد آن، در اصلاحنابسامانی های جامعه های بشری، قابل توجه است. از آنجا که فلسفه نزولکلام وحی، هدایت و اصلاح است، قرآن، این هنر بی رقیب ربّانی که هنرفصاحت و بلاغت کلام از ینبوع زلالش آب می خورد، گاهی از این شیوهموثر برای انذار بهره گرفته است تا شاید آنان که زبان جد، بیدارشاننمی کند، بیان طنز، هشیارشان کند. در این مقاله، در پی آن بوده ایم که ضمنبیان تعریفی دقیق و جامع از طنز، شاخص های طنز مطلوب را از نظر قرآنکریم تبیین کنیم و با بیان دیدگاه مفسران درباره ویژگی های طنز در قرآنکریم، کاربرد آن را در آیه های قرآنی استخراج کنیم و در نهایت، جلوه هایرایج در طنز را که در چهار قالب طنز از طریق تهکّم، تمثیل، تشبیه به272 / طنز در قرآن کریمحیوانات و کنایه تعریضیه دسته بندی شده اند، با استناد های دقیق تفسیری درفرایندهای متنوع قرآنی تحلیل کنیم. در پایان، به این نتیجه رسیده ایم کههدف نهایی از طنز های قرآنی، اصلاح فرد و جامعه، و عبرت گرفتن آن ها ازمضمونی است که طنز از آن نشات گرفته است.
کلیدواژه طنز ,تهّکم ,طنزمطلوب ,جلوهای طنزآفرینی
آدرس دانشگاه ایلام, دانشیاردانشگاه ایلام, ایران, دانشگاه ایلام, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved