>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعۀ کیفی مسائل و مشکلات دختران روستایی دهستان بالادربند شهرستان کرمانشاه  
   
نویسنده علی بیگی امیرحسین ,افشار نسرین ,شاهمرادی مهنا
منبع زن در توسعه و سياست - 1396 - دوره : 15 - شماره : 1 - صفحه:63 -84
چکیده    در کشور ما، موانع متعددی در راستای تحقق مشارکت پویای دختران روستایی در توسعه وجود دارد. شاید بتوان اذعان داشت که دختران روستایی کم‌نصیب‌ترین افراد جامعۀ روستایی هستند. شناسایی مسائل دختران روستایی می‏تواند زمینه‌ساز رفع موانع توانمند‌سازی بخشی از نیروی جوان روستایی باشد، لذا هدف این پژوهش شناسایی مشکلات دختران روستا با بهره‏گیری از روش تئوری بنیانی تعیین شد. جامعه مطالعه‌شده، دختران روستایی شهرستان کرمانشاه بودند. داده‏های این تحقیق با روش مصاحبه عمیق و مشاهده مستقیم جمع‏آوری شد که تا زمان رسیدن به اشباع تئوریک ادامه پیدا کرد. یافته‏های پژوهش نشان داد دختران روستایی جامعۀ مطالعه‌شده با مسائل و مشکلات متعددی روبه‌رو هستند که در این بررسی، پدیدۀ بیکاری به‌منزله مقولۀ هسته‏ای شناسایی شد و زمینه، علل ایجاد‌کننده، مداخلات و استراتژی‏های مرتبط با این پدیده واکاوی شد. همچنین، به پیامدهایی اشاره شد که در صورت عدم ساماندهی وضعیت موجود دیر یا زود، تبعات مخرب آن را در جامعۀ روستایی و به‌طور قطع در جامعۀ شهری شاهد خواهیم بود.
کلیدواژه تئوری بنیانی، دختران روستایی، شهرستان کرمانشاه
آدرس دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه رازی, ایران
پست الکترونیکی shahmorade4468@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved