>
Fa   |   Ar   |   En
    تحلیل جنسیتی هزینه کرد و پس انداز پول در خانواده های تهرانی  
   
نویسنده علیرضانژاد سهیلا ,خاکپور سحر
منبع زن در توسعه و سياست - 1394 - دوره : 13 - شماره : 2 - صفحه:151 -170
چکیده    پول و نحوه هزینه‌کرد آن از عواملی است که می‌تواند در خانواده تنش‌هایی گاه عمیق ایجاد کند و از‌این‌رو مهم است که به چگونگی هزینه‌کرد و ماهیت آن توجه شود. این مقاله درباره چگونگیتفاوت‌ها و شباهت‌های رفتار زنان و مردان با پول در خانواده، می‌پرسد. برای پاسخ به این پرسش از روش ترکیبی‌ـ مطالعه میدانی و پیمایش‌ـ استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته و پرسش‌نامه بود. یافته‌های تحقیق حاکی از آن ‌است که زنان معمولاً در مقایسه با مردان، پول را به‌مثابه پول خاص هزینه می‌کنند. همین ویژگی در انجام و هزینه‌کرد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز مشاهده می‌شود. سیاست‌گذاران مالی مردان‌اند؛ در‌حالی‌که زنان به‌مثابه مدیران خانواده، بر منابع محدودتری کنترل دارند. درک زنان و مردان از هزینه شخصی با‌هم متفاوت است. تمایل زنان به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری با بالا‌رفتن سن کم می‌شود و الگوی آن تغییر می‌کند؛ اما این روند در مردان مشاهده نمی‌شود.
کلیدواژه پول ,جنسیت ,زنان متاهل
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, کارشناس ارشد جامعه‌شناسی‌ـ دانشگاه آزاد اسلامی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved