>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه تطبیقی وضعیت و جایگاه زنان در ایران و مالزی بر‌اساس شاخص نابرابری جنسیتی  
   
نویسنده اصغری فیروزه ,هنردوست عطیه
منبع زن در توسعه و سياست - 1393 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:75 -92
چکیده    برابری جنسیتی، عدالت و توانمندسازی زنان از ارکان اصلی توسعه انسانی و عاملی مهم برای دستیابی به توسعه سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی کشورهاست. زنان، همانند مردان، به‌عنوان منابع ارزشمند در توسعه و پیشرفت جامعه خود نقش تعیین‌کننده‏ای دارند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده در هر جامعه‏ای که سهم زنان در فعالیت‏های اجتماعی و اقتصادی بیشتر باشد، آن جامعه از رشد و توسعه بیشتری برخوردار خواهد بود. هدف از نگارش این مقاله، بررسی و تبیین وضعیت و جایگاه زنان در دو کشور ایران و مالزی بر‌اساس شاخص‏های نابرابری و شکاف جنسیتی بر پایه نظام برنامه‌ریزی و برنامه‏های توسعه هر کشور، میزان عملی‌کردن این اهداف و در‌نهایت انعکاس این اقدامات در آمار و گزارش‌های جهانی است. روش تحقیق استفاده‌شده در این پژوهش، روش تطبیقی است که با تکیه بر گزارش‏های اسنادی سازمان ملل، شاخص‏های توسعه انسانی و مجمع جهانی اقتصاد و همچنین برنامه توسعه و گزارش‏های رسمی مربوط به زنان در دو کشور مالزی و ایران انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می‏‏دهد که به‌رغم اینکه در برنامه توسعه هر دو کشور به بهبود وضعیت زنان توجه و اقداماتی نیز انجام شده است، در عمل، براساس آمارهای جهانی، به‌خصوص در شاخص نابرابری و شکاف جنسیتی، مالزی رتبه بالاتری از ایران دارد. در این مقاله، تلاش خواهد شد دلایل این تفاوت تبیین و بررسی شود.
کلیدواژه برنامه توسعه ایران ,برنامه توسعه سازمان ملل ,برنامه توسعه مالزی ,زنان ,مجمع جهانی اقتصاد
آدرس هییت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم, ایران, دانشگاه مفید, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved