>
Fa   |   Ar   |   En
   چالش‌های فرزندآوری زنان شاغل در یک مطالعه کیفی  
   
نویسنده اسحاقی محمد ,محبی سیده فاطمه ,پاپی‌نژاد شهربانو ,جهاندار زینب
منبع زن در توسعه و سياست - 1393 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:111 -134
چکیده    در دهه‏های اخیر، نرخ باروری در ایران، به دلیل عوامل مختلف، تغییرات چشمگیری داشته و در این میان افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و اشتغال مدرن نیز تغییراتی را در رفتار باروری ایجاد کرده است. از سوی دیگر، زنان شاغل نیز با چالش‏های مختلف در زمینه فرزندآوری دست به گریبان‌اند. بر این اساس، پژوهش حاضر در یک مطالعه کیفی و بر‌پایه روش نظریه مبنایی و استفاده از شیوه نمونه‏گیری هدفمند، چالش‏های پیش روی زنان شاغل در فرزند‌آوری را بررسی کرده است. مشارکت‏کنندگان در این پژوهش را 24 زن متاهل شاغل در بخش دولتی و خصوصی و در سنین 24 تا 36 سال تشکیل می‏دهند. داده‏های پژوهش با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته گردآوری شده است. از جمله سوالات محوری این پژوهش عبارت‌اند از: عوامل تعیین‌کننده چالش‌های فرزندآوری زنان مطالعه‌شده چه بوده است؟ راهبردهای زنان شاغل در مواجهه با چالش‌های فرزندآوری چه بوده است؟ پیامدهای این وضعیت چیست؟ یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که زنان شاغل با چالش‏های برون‏شغلی و چالش‏های درون‏شغلی در زمینه فرزندآوری مواجه‌اند که کنش‏های آن‌ها را به سمت کم‌فرزندی به‌مثابه سبک زندگی سوق می‏دهد. سوژه‌های پژوهش، کم‌فرزندی را جز تفکیک‌ناپذیری از رفتار اجتماعی و سبک زندگی کنونی محسوب می‌کند.
کلیدواژه فرزندآوری ,روش کیفی ,زنان شاغل ,سبک زندگی ,کم‌فرزندی ,نظریه مبنایی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی, ایران, کارشناسی ارشد مطالعات زنان, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved