>
Fa   |   Ar   |   En
   جمهوری اسلامی ایران و مسئلۀ بدحجاب  
   
نویسنده جاوید محمدجواد ,شاهمرادی عصمت
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1396 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:139 -164
چکیده    حجاب و عفاف به یکی از دغدغه‌های مهم مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر تبدیل شده است. لزوم حجاب اجباری اسلامی و همسو قلمداد کردن آن با عفاف و اخلاقی انسانی زمینه اصلی بقای این قانون از بدو تولد انقلاب اسلامی تاکنون بوده است. در دوره‌هایی ‌‌خاص، انتقاد و اعتراض به حجاب اوج و افول داشته است، اما این اعتراض‌ها هیچ‌گاه فروکش نکرده است. فرضیه رقیب مهم در این زمینه در قالب لزوم رعایت «حقوق اساسی شهروندان ایرانی» مطرح می‌شود که مستند انتقادات حقوق بشری هم شده است. در مقابل، استناد به «حقوق اکثریت شهروندان مسلمان» جامعه ایرانی سبب شده دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان در برابر موج انتقادات روزافزون و نیز فرایند عرف‌شدن «مسئله بدحجابی»، به دفاع از الزام قانونی (و نه لزوماً شرعی) بپردازد. خواه و ناخواه، به دلیل موفقیت نسبی این استدلال، با قبول این فرضیه، برای دولت اسلامی ضمن دفاع از جایگاه قانونی حجاب، لزوم نوعی بازخوانی نظری و عملی در اجرای این قانون ضروری به نظر می‌رسد. مقاله حاضر در قالب گزارشی علمی با رویکردی عمل‌گرا سعی کرده واقعیت حجاب و ادله حاکم بر بیان حقوقی و اجتماعی و نیز سیاسی در این خصوص را دقیق‌تر بررسی کند تا آینده سیاست‌گذاری درباره حجاب در جمهوری اسلامی ایران واقع‌بینانه‌تر ترسیم شود.
کلیدواژه بد حجابی، جمهوری اسلامی ایران، حقوق، حقوق شهروندی، شریعت، ضمانت قانونی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده حقوق و علوم سیاسی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده حقوق و علوم سیاسی, ایران
پست الکترونیکی eshahmoradi@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved