>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش و عملکرد نمایندگان زن در دوره‏ های اول و دوم مجلس شورای اسلامی  
   
نویسنده نعمتی نورالدین ,اسفندیاری سمانه
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1395 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:429 -442
چکیده    در تاریخ ایران، زنان همواره نقش‌های مهمی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر‌عهده داشته‌اند. پس از پیروزی جنبش مشروطه، زنان در جامعۀ ایران به موقعیت‌های بالایی در نظام اجرایی و قانون‌گذاری دست یافتند. با پیروزی انقلاب اسلامی، نقش زنان در حوزه‌های مختلف اجتماعی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی از حوزه‏ها افزایش چشمگیری داشته است. زنان در این دوره به نظام اسلامی تعهد سپردند. در این میان، زنان در مجلس شورای اسلامی با حمایت جامعۀ زنان نقش مهمی ایفا کردند. این مقاله به بررسی نقش و عملکرد زن در دو دورۀ اول مجلس شورای اسلامی می‌پردازد که چگونه به بهتر‌شدن موقعیت زنان کمک کرده‌اند. پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که نمایندگان زن در دو دورۀ مجلس شورای اسلامی از طریق گسترش ظرفیت‌های حمایتی قانونی در جمهوری اسلامی، از جمله توجه به همۀ مبانی قانونی مورد احترام نظام جمهوری اسلامی به پیشرفت موقعیت زنان در ایران کمک کردند.
کلیدواژه زن ایرانی، ظرفیت‌های حمایتی اسلامی، مجلس شورای اسلامی، موقعیت زنان، نمایندگان زن
آدرس دانشگاه تهران, گروه تاریخ, ایران, دانشگاه تهران, گروه تاریخ, ایران
پست الکترونیکی esfandiarykothar@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved