>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تفاوت های جنسیتی در نگرش به فرزند  
   
نویسنده رستگارخالد امیر ,مقدمی ساجده
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1395 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:101 -116
چکیده    با کاهش نرخ رشد و پیرشدن جمعیت کشورها، جمعیت جوامع به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز تبدیل شده است. این موضوع بسیاری از متفکران را به سمت درک عوامل موثر بر کاهش باروری سوق داده است. فهم چگونگی کاهش باروری مستلزم درک تغییرات خانواده و جایگاه زنان بر اثر تغییرات جهانی است، زیرا زنان، به‌عنوان یکی از ارکان مهم خانواده و باروری، تغییرات بسیاری را در موقعیت خود تجربه کرده‌اند. این تغییرات بر نگرش زنان و مردان به فرزند نیز بی‌تاثیر نبوده‌اند. در این مقاله، سعی شده تفاوت‏های نگرش به فرزند در میان 400 زوج 15ـ49 سالۀ تهرانی با استفاده از پرسش‌نامه بررسی شود. یافته‏های نهایی پژوهش نشان می‏دهد که تفاوت معناداری میان زوجین در زمینۀ ارزش‌های مثبت و منفی فرزند و ارزش‌های خانوادۀ کوچک و بزرگ وجود ندارد. این موضوع موید آن است که زوجین در زمینۀ نگرش به فرزند به همگرایی رسیده‌اند. علاوه بر این، درآمد و تحصیلات نیز با ارزش‌های مثبت رابطۀ معناداری دارند. در میان متغیرهای تحقیق، سن نیز با ارزش‌های کوچک خانواده رابطۀ معناداری دارد. نتیجه‌گیری کلی نیز بر پذیرش هنجارهای لیبرال در زمینۀ فرزندآوری تاکید دارد.
کلیدواژه ارزش خانوادۀ بزرگ، ارزش خانوادۀ کوچک، ارزش‌های مثبت، ارزش‌های منفی، نگرش به فرزند
آدرس دانشگاه شاهد, گروه جامعه‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی sajedemoghadam@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved