>
Fa   |   Ar   |   En
   عناصر فرهنگ و کنش‌های عامیانه در داستان نویسان زن معاصر  
   
نویسنده شریلو ملیحه ,فرزاد عبدالحسین
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1395 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:1 -22
چکیده    .یکی از مضامین مهم ادبیات داستانی معاصر ، انعکاس فرهنگ مردم است و از آن جا که انسان و زندگی و اندیشه او جزء لاینفک داستان است ، بنابراین پیوستگی فرهنگ مردم با انسان هم به این قالب ادبی راه یافته است . بخشی از این فرهنگ مثل آداب و رسوم اجتماعی ، مذهبی ، پزشکی و خرافی است و بخشی دیگر شامل زبان محاوره و گویش های محلی ، اشعار و ترانه ها ، ضرب المثل ها و بازی ها است . نویسندگان زن معاصر ،نویسندگانی هستند که به فرهنگ مردم توجه خاصی داشته اند، آثار آن ها از سویی عرصه به تصویر کشیدن رابطه انسان ها با این فرهنگ است که نشان می دهد استفاده به جا یا نا به جا از این فرهنگ در پرورش و زندگی انسان ها در جامعه داستانی تا حدودی ریشه در جامعه واقعی دارد و از سوی دیگر آشکار می شود که گاهی این مضامین ، نقابی است بر اندیشه و نیت پنهانی و درونی نویسنده که به او کمک می کند که شیوه هنرمندانه تر و گاهی پیچیده تری در خلق اثر داشته باشد . البته با توجه به جنسیت و بینش نویسنده و زمان و مکان وقوع حادثه نحوه انعکاس این مضامین گاهی متفاوت و یا همانند می شود و از این منظر هم قابل بررسی است .
کلیدواژه اصطلاحات و امثال، باورها و آداب و رسوم، نویسندگان زن معاصر
آدرس پژوهشگاه علوم انسانی, ایران
پست الکترونیکی abdolhosein.farzad@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved