>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد اجتماعی و فرهنگی دیدگاه‏های آل احمد و منفلوطی در ارتباط با مسائل زنان  
   
نویسنده نعمتی قزوینی معصومه ,انصاری نرگس
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1394 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:269 -293
چکیده    امروزه، مسائل و معضلات مربوط به زنان، به دلیل جایگاه ویژه و محوری ایشان در خانواده و پرورش نسل‌های آینده، به یکی از دغدغه‌های اصلی اندیشمندان و روشن‌فکران مبدل شده است. جلال آل احمد (1302ـ1348) و مصطفی لطفی منفلوطی (1876ـ1924)، دو تن از مصلحان اجتماعی و نویسندگان معاصر در عرصه ادبیات فارسی و عربی، نیز هریک به‌مثابه شرایط جامعه خویش و دیدگاه ویژه‌ای که به مسائل اجتماعی و فرهنگی داشته‌اند، به طرح مسئله زنان پرداخته و ابعاد گوناگون آن را به نقد و نظر نشسته‌اند. نوشتار حاضر که با روش توصیفی‌ـ تحلیلی به مقایسه آثار این دو نویسنده پرداخته، حاکی از وجود مشابهت‌های بسیاری در نحوه نگرش ایشان به مسائل زنان است که در شش محور کلی غرب‌زدگی، آزادی، نابرابری‌های اجتماعی، حجاب، ازدواج و علم‌آموزی قابل بررسی بوده و در عین شباهت در مفاهیم، به فراخور شرایط، در سبک‌های نوشتاری تقریباً متمایزی ارائه شده است.
کلیدواژه ادبیات تطبیقی، جلال آل احمد، زن، مصطفی لطفی منفلوطی، نقد اجتماعی
آدرس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), گروه زبان و ادبیات عربی, ایران
پست الکترونیکی narjes.ansari@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved