>
Fa   |   Ar   |   En
   زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی موثر بر فعالیت‌های زنان نقاش دوران پهلوی (1304ـ1357‌ش)  
   
نویسنده علی پور هریس آزاده ,دادور ابوالقاسم
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1394 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:171 -186
چکیده    عوامل مختلفی در دوران پهلوی بر حضور زنان تاثیرگذار بود. در ساختارهای جدید پس از مشروطه و همراه با مدرنیسم پهلوی، و نیز دیگر گفتمان‌ها، دربار به دولت و رجال به مردم تبدیل شدند. در این دوران، زنان در رویکرد جنسیتی از یک طبقه در خود به یک طبقه برای خود تبدیل شدند. پیامد زمینه‌های اجتماعی سبب شد تا در دوران پهلوی دوم شاهد حضور فعال‌تر زنان نسبت به گذشته در عرصه نقاشی باشیم؛ چنان‌که تاریخ نگارخانه‌های تهران از 1328 تا 1357 موید این امر است. مقاله حاضر به بررسی زمینه‌هایی می‌پردازد که این زنان را از حاشیه به متن کشاند و تلاشی است برای پاسخ به این پرسش که چه زمینه‌های اجتماعی جهت ارتقای حضور زنان نقاش دوران پهلوی موثر بوده است؟ در این پژوهش، گردآوری مطالب کتابخانه‌ای و میدانی است و به روش تطبیقی توصیفی‌ـ تحلیلی نگاشته شده و می‌توان دریافت که حضور مردان حمایت‌کننده در خانواده، آموزش، طبقه اجتماعی، زندگی شهری، عمومی‌سازی فرهنگ به لطف رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی، حضور حقیقی و حقوقی ملکه، حمایت‌های حاکمیت و سیاست‌های فرهنگی، جنبش‌های اجتماعی زنان و دگرگونی نقش زنان در قرن بیستم نقشی تعیین‌کننده در ارتقای جایگاه زنان نقاش این دوران داشته است.
کلیدواژه آموزش و طبقه اجتماعی، دوران پهلوی و سیاست‌های فرهنگی، زمینه‌های اجتماعی، زنان نقاش، نگارخانه‌ها
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دانشکده هنر, ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشکده هنر, ایران
پست الکترونیکی ghdadvar@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved