>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تطبیقی پوشش زنان تصویر شده در شاهنامه بایسنقری و شاه طهماسبی  
   
نویسنده انصاری یکتا مریم ,احمدی پیام رضوان
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1393 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:531 -551
چکیده    الگوی تصویر‌شده پوشش زنان در دوره تیموری و صفوی از دیدگاه هنرمند آن زمان در تصاویر برجای‌مانده از شاهنامه بایسنقری و شاه‌طهماسبی انعکاس یافته است. مطالعه منابع مکتوب تاریخی و مقایسه تطبیقی نگاره‏های دو شاهنامه یاد‌شده، نوشتاری به شیوه تحلیلی‌ـ تطبیقی را ارایه می‏دهد که در مسیر خویش به ابهامات زیر پاسخ می‏گوید؛ پوشش زنان تصویر‌شده در دو شاهنامه یاد‌شده از چه وجوهی قابلیت انطباق دارند؟ تزیین در پوشاک زنان عهد تیموری و صفوی چه کارکردی داشته است؟ ساختار پوشاک زنان دوره تیموری و صفوی در قالب سه لایه اصلی سرپوش، تن‌پوش و پای‌پوش است؛ به‌طورکلی کیفیت پوشاک زنان ‌افته در نگاره‌های هر دو شاهنامه سه مقوله تزیین، شاخص‌هایی جهت تعیین جایگاه اجتماعی زنان و لزوم حجاب را برمی‌تاباندکه در آثار هر دوره، به فراخور اصول حاکم بر جامعه و سلیقه هنرمند نگارگر، لحاظ شده است. وجه اشتراکی که در هر دو عصر تاریخی به‌چشم می‌خورد، جایگاه والایی است که برای زنان از هر طبقه اجتماعی در نگاره‌ها به‌واسطه حفظ وقار و مقام شامخ زنان جامعه در آن‌ها لحاظ شده است.
کلیدواژه پوشاک ,تیموری ,زنان ,شاهنامه ,صفوی
آدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی, ایران, دانشگاه سمنان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved