>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش زن در احکام مبادله مادیان هزاردادستان  
   
نویسنده حسینی زهرا ,میرفخرایی مهشید
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1393 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:505 -515
چکیده    مادیان هزاردادستان haz?r d?dest?n) (m?day?n ? «مجموعه هزارفتوی»، تنها نسخه خطی ناقصی از چندین مجموعه حقوقی دوره ساسانیان در دست است. اطلاعی از زندگی جمع‌آورنده آن، فرّخ مرد وهرامان (فرّخ مرد پسر بهرام)، نداریم. احتمال می‌رود کتاب در اصل در دوران پادشاهی خسروپرویز، آخرین پادشاهی که نامش در کتاب آمده، تالیف شده باشد. این گفتار به بررسی اصطلاح حقوقی « g?hr?n kardan: گوهرین‌کردن، معاوضه‌کردن» از «مجموعه هزارفتوی» می‌پردازد. گوهرین و گوهرین‌کردن در سه دادستان (= حکم) این کتاب ارزشمند حقوقی به‌کار رفته است. با بررسی این سه حکم، این اصطلاح حقوقی تفسیر می‌شود. ضمن پیگیری قانون و مسایل حقوقی ایران دوره ساسانی، کارکرد حقوقی گوهرین‌کردن را پدیده جدیدی در خانواده می‌بینیم. نقش زن در این مبادله تجاری، بیانگر حضور جدی او در عرصه اجتماعی‌ـ اقتصادی است که در جهت استحکام خانواده پیش می‌رود.
کلیدواژه ساسانیان ,گوهرین ,مادیان هزاردادستان ,مبادله کالا ,نقش زن
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved