>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش اجتماعی زنان در مقایسه با مردان: از نگاه قرآن و روایات  
   
نویسنده روحانی مشهدی فرزانه
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1393 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:445 -460
چکیده    از نظر قرآن، زن و مرد از نظر هویت انسانی و بهره‌های روحی و ایمانی برابرند؛ با وجود این، خداوند در قرآن، به جز یک استثنا، زنان را مورد خطاب قرار نداده است؛ به‌ویژه در آیات احکام اجتماعی و خانوادگی، جایی که مخاطب مستقیم آیات مردان‌اند، همواره از زنان با صیغه غایب یاد کرده است. در مقاله حاضر، این مسیله از منظر‌های وظایف الهی‌ـ اجتماعی در قرآن تحلیل و با سیره زنان الگو در قرآن و اسلام تطبیق داده شد و در‌نتیجه روشن شد که خداوند در تقسیم نقش‌های خانوادگی و اجتماعی، زنان را برای «نقش پنهان» برگزیده، همان‌گونه که برخی بندگان برگزیده خود را در چنین جایگاهی نهاده است. پنهانیِ نقش انسانی که از جانب خدا مامور است، نه‌تنها از ارزش و اثر نقش او نمی‌کاهد، که در مواردی ارزشمندتر و موثرتر است. یادکرد خداوند از زنان در آیات احکام اجتماعی و خانوادگی با ضمیر غایب، برای اشاره به نقش پنهان آنان در این عرصه است. همچنین، با تاکید بر «نقش پنهان» از حقیقت ملکوتی احکام اجتماعی زنان و اثر آن در رساندن زن به کمال انسانی سخن رفته است.
کلیدواژه احکام زنان ,حجاب ,زن در قرآن ,زن و خانواده ,نقش اجتماعی زن
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved