>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه زبان و جنسیت در رمان معاصر فارسی: بررسی شش رمان  
   
نویسنده محمودی بختیاری بهروز ,دهقانی مریم
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1392 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:543 -556
چکیده    پژوهش حاضر به بررسی تفاوت‏های نوشتاری زنان و مردان در رمان‏های معاصر ایران می‏پردازد. هدف از این تحقیق، بررسی این مسیله است که آیا عامل جنسیت به بروز تفاوت‏های نوشتاری در حوزه واژگان و نحو منجر می‏شود یا خیر؟ در این پژوهش، سه رمان چراغ‏ها را من خاموش می‏کنم، کولی کنار آتش، و بازی آخر بانو از نویسندگان زن و سه رمان کافه‌پیانو، سمفونی مردگان،و ثریا در اغما از نویسندگان مرد تحلیل و بررسی می‌شود. رمان‏های مطالعه‌شده با مشخصه‏های زبانی در حوزه واژگان بررسی شده‏اند و معیار این بررسی دیدگاه‏های رابین لیکاف (1975) درباره الگوی گفتار زنانه در گفتمان است. بر‌اساس دیدگاه لیکاف، زنان با مردان به هنگان سخن گفتن یا نوشتن در استفاده از این موارد متفاوت‌اند: استفاده دقیق از رنگ‌واژه‌ها، فرم‌های مودبانه، قیدهای تشدیدکننده، صفات تهی، گفتار غیرمستقیم، پرهیز از رکاکت و دشواژه‌ها، و تاکید بر تشدیدکننده‌ها. تحلیل آماریِ هر‌یک از مشخصه‏ها نشان داد عملکرد زنان نویسنده فارسی‏زبان در زمینه استفاده از رنگ‌واژه‏ها، تردیدنماها، دشواژه‏ها، تشدید‌کننده‏ها، و تنوع صفات با دیدگاه‏های لیکاف سازگاری دارد و آن را تایید می‏کند.
کلیدواژه جنسیت ,رمان فارسی ,سبک‌شناسی ,نوشتار زنانه
آدرس دانشگاه هنر تهران, دانشیار گروه هنرهای نمایشی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, کارشناس ارشد زبانشناسی، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی mdehghani@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved