>
Fa   |   Ar   |   En
   لالایی‌ها: دغدغه‌های زنانه، بازنمایی اجتماعی لالایی‌های استان بوشهر  
   
نویسنده پورنعمت رودسری منیژه ,بذرافکن مهتا ,روحانی علی
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1393 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:265 -281
چکیده    ادبیات فارسی افزون بر زیبایی، فصاحت، و بلاغت، منبع مهم اطلاعاتی‌ای برای درک سیر تحول فرهنگی و ساختارهای اجتماعی است. ادبیات شفاهی شاخه‌ای از ادبیات است که کارکردهای مهمی در حوزه اجتماعی و فرهنگی دارد. لالایی‌ها نیز در‌واقع بخش مهمی از همین ادبیات شفاهی‌اند. مطالعه اجتماعی لالایی‌ها از چند جهت اهمیت دارد؛ از یک‌سو وسیله‌ای برای شناسایی فرهنگ و شناخت متقابل فرهنگ‌های دیگر محسوب می‌شود و از سویی دیگر موجب شناخت موضوع «مادری‌کردن» می‌شود. در این میان مادری‌کردن علاوه بر اینکه یک مسیله روان‌شناسانه است، رویکردی جامعه‌شناسانه را نیز دربر می‌گیرد و در چرخه تغییرات اجتماعی قرار دارد و مملو از نمودهای فرهنگی و اجتماعی است. برای بررسی نظری این موضوع نظریه کنش متقابل نمادین و همچنین نظریه ننسی چودرو در حوزه مادری‌کردن استفاده شد. سپس با استفاده از رویکرد کیفی،‌ با شیوه بازنمایی اجتماعی متن لالایی‌های استان بوشهر بررسی شدند. نتایج بازنمایی این لالایی‌ها نشان‌دهنده این واقعیت بودند که علاوه بر حس مادرانه در لالایی‌ها، این اشعار منعکس‌کننده فرهنگ بومی و اوضاع اجتماعی و فرهنگی هم هستند. این سروده‌های زنان همچنین مملو از انگاره‌های اجتماعی بوده است که درباره زنان در جامعه و فرهنگ بومی وجود داشته و اصولاً درک زنان از موقعیتشان در این لالایی‌ها منعکس شده است.
کلیدواژه ادبیات شفاهی ,بازتولید فرهنگی ,دیگری تعمیم یافته ,فرهنگ ,مادری‌کردن ,من اجتماعی
آدرس دانشگاه خلیج فارس, استادیار ادبیات فارسی و عضو هییت علمی در دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر, ایران, دانشگاه پیام نور, دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی دانشگاه شیراز، مدرس دانشگاه پیام‌نور بوشهر, ایران, دانشگاه شیراز, دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی aliruhani@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved