>
Fa   |   Ar   |   En
    فاطماننه هانا اوزادیر: دیدن و چشیدن تصویر در دست‏بافته‏های زنان لومه‌ـ دره  
   
نویسنده ایزدی جیران اصغر
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1393 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:209 -228
چکیده    این مقاله دعوتی است برای پذیرفتن و وارد‌کردن حس‏ها به قلمرو پژوهش‏های مردم‏نگارانه هنر. تلاش کرده‏ام تا بعد زیبایی‏شناختی دست‏بافته‏های زنان اجتماع لومه‌ـ دره، از تیره‏های طایفه ترکمه در شمال غرب ایران را در جهان حسی جامعه تولیدکننده قرار دهم و به سوی درک آن حرکت کنم. کار میدانی‏ام در میان لومه‌ـ دره با تمرکز بر دست‏بافته‏ها صورت گرفت. تجربه مردم‏نگارانه نشان داد که نمی‏توان تصاویر بافته‏شده بر این آثار را بر‌اساس یک دیدگاه کلان و تقلیل‏گرای متاثر از منابع مکتوب ادبی و اسطوره‏شناختی ایرانی تحلیل کرد، بلکه باید تلاش کرد تا درکی نزدیک به جامعه تولیدکننده به دست آورد و تصاویر را در داخل این تجربه واقعی از زیست با جامعه قرار داد. طرح‏های ترنجی در ایران در میان بسیاری از جوامع محلی و قومی رایج است، اما پژوهشگران هنر در ایران همه آن‌ها را دارای یک معنا یا یک بعد زیبایی‏شناختی می‏دانند. بررسی حاضر از برخی طرح‏های ترنجی در میان لومه‌ـ دره نشان می‏دهد که محوریت آب در نقش‏مایه‏های بزرگ و مرکزی متن دست‏بافته‏ها از ارزش‏های جمعی و فلسفه بومی از تجربه هنرهای تجسمی سرچشمه می‏گیرد.
کلیدواژه انسان‏ شناسی زیبایی‏ شناسی ,دست‏بافته ‏ها ,قره‏داغ ,لومه‌ـ دره ,مردم ‏نگاری ,مزه تصویر
آدرس دانشگاه تهران, استادیار گروه انسان شناسی دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی izadi@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved