>
Fa   |   Ar   |   En
   سفر قهرمان مونث در سه فیلمنامه از بهرام بیضایی: مطالعه تطبیقی سه فیلم‏نامه سگ‌کشی، اشغال، و حقایق درباره لیلا دختر ادریس در چارچوب نظریه مورین مرداک  
   
نویسنده محمودی بختیاری بهروز ,کردمافی فرشید ,فرشی جلالی نرگس
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1393 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:149 -166
چکیده    بهرام بیضایی را می‏توان از دهه چهل تاکنون در زمره معدود نویسندگان صاحب‌سبکی منحصر به خود دانست که نامش بیش از هر چیز با نمایشنامه و فیلمنامه پیوند خورده است. این پژوهش در چارچوب نظری «الگوی سفر قهرمان مونث» مورین مرداک به بررسی سه فیلمنامه سگ‏کشی، اشغالل، و حقایق یرباره لیلا یختر ایریس می‌پردازد. نظریه مرداک نگاهی نو به مدل جوزف کمبل برای سفر اسطوره‏ای قهرمان به شمار می‏آید که در آن سفر قهرمان مونث شامل ده مرحله گسستن از دنیای زنانه، همذات‌پنداری با مردان، جاده آزمون‏ها، موفقیت خیالی، «نه!» گفتن زن قوی، تشرف و برخورد با الهه، میل شدید به پیوند دوباره با هویت زنانه، علاج شکاف میان مادر و دختر، یافتن مردِ درون، و ورای ثنویت است. پژوهش حاضر با بررسی سیر رخدادها در سه فیلمنامه بیضایی و بهره‏گیری از جملات شخصیت‏ها به بررسی تطبیقی سیر تحول شخصیتی زنان در این آثار می‏پردازد و نشان می‏دهد که امکان انطباق ساختاری این سه اثر بر الگوی مذکور وجود دارد.
کلیدواژه ادبیات نمایشی ایران ,اشغال ,بهرام بیضایی ,حقایق درباره لیلا دختر ادریس ,سگ‌کشی ,قهرمان مونث ,مورین مرداک
آدرس دانشگاه تهران, دانشیار پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی narges.farshijalali@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved