>
Fa   |   Ar   |   En
   زن در فرهنگ و هنر   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:2


  tick  سفر قهرمان مونث در سه فیلمنامه از بهرام بیضایی: مطالعه تطبیقی سه فیلم‏نامه سگ‌کشی، اشغال، و حقایق درباره لیلا دختر ادریس در چارچوب نظریه مورین مرداک - صفحه:149-166

  tick  رویکرد دینی نگارگری اصیل ایران به تصویرگری زنان - صفحه:167-187

  tick  بررسی جایگاه اجتماعی زنان و کودکان در دوره شاه طهماسب صفوی (930-983ق) بر‌اساس تطبیقِ نگاره‌های نُسخِ شاهنامه طهماسبی و هفت‌اورنگ جامی - صفحه:189-208

  tick  فاطماننه هانا اوزادیر: دیدن و چشیدن تصویر در دست‏بافته‏های زنان لومه‌ـ دره - صفحه:209-228

  tick  شناسایی و سنجش مولفه‏های فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی در محیط کارِ کارکنان زن ادارات آموزش و پرورش - صفحه:229-247

  tick  درآمدی بر شناخت زنان ایران در عصر اشکانی - صفحه:249-264

  tick  لالایی‌ها: دغدغه‌های زنانه، بازنمایی اجتماعی لالایی‌های استان بوشهر - صفحه:265-281

  tick  اثربخشی آموزش رویکرد تلفیقی شناختی‌ـ روان‌نمایشگری بر اصلاح باورهای ارتباطی ناکارآمد زنان متاهل - صفحه:283-296
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved