>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل روان‌شناختی محتوای قصه‌های کودکان با توجه به متغیرهای جنس، سن، و طبقه اجتماعی‌ـ اقتصادی  
   
نویسنده نصیرزاده راضیه ,عرفان منش نرجس ,رسول زاده طباطبایی کاظم ,مظفری مکی آبادی محمد
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1393 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:61 -72
چکیده    آزمون طراحی یک قصه (DAS) با درهم آمیختن قصه و نقاشی تلاش می‌کند با ورود به دنیای هیجانی کودک، اطلاعاتی ارزشمند درباره دنیای درونی کودک، که وی به دلیل محدودیت‌های کلامی و شناختی قادر به بیان آن‌ها نیست، فراهم آورد. هدف پژوهش حاضر تحلیل روان‌شناختی محتوای قصه‌های کودکان و ارزیابی محتوای هیجانی، خودانگاره، و استفاده از شوخی کودکان دوره ابتدایی و نیز فراهم‌آوردن مقایسه‌های جنسیتی، تحولی، و طبقه اجتماعی‌ـ اقتصادی برای این سازه‌ها بود. بدین‌منظور، در طرحی پیمایشی‌ـ علّی مقایسه‌ای 500 نفر از دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شیراز به شیوه خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند و از آن‌ها خواسته شد پس از انتخاب دو تصویر از مجموعه تصاویر مقیاس طراحی یک قصه، قصه آن را طراحی و بازگو کنند. از طریق تحلیل قصه‌های بازگو‌شده از سوی کودکان، سه سازه محتوای هیجانی، خودانگاره، و استفاده از شوخی ارزیابی شد.نتایج پژوهش نشان داد که دختران در مقایسه با پسران و کودکان طبقه اجتماعی‌ـ اقتصادی بالا در مقایسه با طبقه اجتماعی‌ـ اقتصادی پایین محتوای هیجانی و خودانگاره مثبت‌تری داشتند و نیز بیشتر از شوخی استفاده می‌کردند. ضمن اینکه با افزایش سن کودکان، نمره‌های آن‌ها در مقیاس محتوای هیجانی، خودانگاره، و کاربرد شوخی افزایش می‌یافت.
کلیدواژه خودانگاره ,طراحی یک قصه ,کاربرد شوخی ,محتوای هیجانی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی, دانشجوی دکتری روان‌شناسی بالینی باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, دانشجوی دکتری روان‌شناسی باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشیارگروه روان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, دانشجوی دکتری سلامت، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, ایران
پست الکترونیکی mozafari937@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved