>
Fa   |   Ar   |   En
   سنت نوشتاری زنان: مطالعه موردیِ دو نسل از نویسندگان زن ایرانی (سیمین دانشور و زویا پیرزاد)  
   
نویسنده پاک نیا محبوبه ,جانفدا نسیم
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1393 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:45 -60
چکیده    این مقاله، که برگرفته از یک پروژه پژوهشی است، نقطه عزیمت مطالعه خود را مبانی نقد ادبی زن‌محورآنگلو‌ـ امریکایی یا به عبارتی دیگر «نقد وضعی زنان» قرار داده است. مقاله درصدد است این پرسش را پاسخ گوید که بر مبنای طبقه‌بندی منتقد امریکایی، الین شوالتر، در ایران سنت نوشتاری زنان چگونه می‌تواند تفسیر شود؟ در این زمینه، رمان‌های دو نویسنده زن ایرانی (سیمین دانشور و زویا پیرزاد) را از دو نسل می‌کاویم. در این راه، از روش نقد ادبی تفسیری، به لحاظ هماهنگی با اصول نظری این پژوهش، یاری جسته‌ایم. از همه مقدمات و لوازم تا بدان‌جا رسیدیم که سنت نوشتاری زنانه، بر‌اساس آن تعریفی که الین شوالتر از آن داشته، در ایران نیز با نوسان‌های خاص خویش، پس از گذر از دوران تقلید، رهسپار عبور از سنت فمنیستی به سمت نوشتاری مونث است. مدعای این تفسیر، رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم از زویا پیرزاد است، اگرچه آن نیز، خود، به‌مثابه سمبلی از سنت نوشتاری مونث، بینامتن، و چه‌بسا سرآغازی است برای نسل‌های بعد و نویسندگان دیگر تا در ارتباط متقابل با این متون، خلاقیت‌ها و سبک‌های نوینی را در سنت نوشتاری زنانه در ایران بشارت دهند.
کلیدواژه الین شوالتر ,سنت نوشتاری زنانه ,سیمین دانشور ,زویا پیرزاد ,نقد ادبی زن‌محور
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی, استادیارعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال, ایران, دانشگاه تهران, کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی nasimjanfada@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved