>
Fa   |   Ar   |   En
   زن در فرهنگ و هنر   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:1


  tick  بررسی وضعیت زنان در برنامه‏های توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی پس از انقلاب - صفحه:1-28

  tick  بررسی عوامل مرتبط با اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه یزد - صفحه:29-44

  tick  سنت نوشتاری زنان: مطالعه موردیِ دو نسل از نویسندگان زن ایرانی (سیمین دانشور و زویا پیرزاد) - صفحه:45-60

  tick  تحلیل روان‌شناختی محتوای قصه‌های کودکان با توجه به متغیرهای جنس، سن، و طبقه اجتماعی‌ـ اقتصادی - صفحه:61-72

  tick  نقش توتم در نفی ازدواج با محارم در ایران باستان - صفحه:73-94

  tick  تقابل سنت و مدرنیته؛ کشمکشی گفتمانی در الگوهای بازنمایی (تحلیلی بر شیوه های بازنمایی روابط دختر و پسر در سریال های ایرانی) - صفحه:95-118

  tick  بررسی علل تمایل زنان به دوره‏ های کارشناسی ارشد از منظر تمایل‏ های علمی و خانوادگی و میزان برآورده‌شدن آن از طریق برنامه ‏های درسی دوره‏ ها - صفحه:119-134

  tick  شخصیت‏ های اسطوره ‏ای و نمادین زن، در شعر عزالدین مناصره - صفحه:135-148
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved