>
Fa   |   Ar   |   En
   تصویر زن در قصه های عامیانه فرهنگ بختیاری  
   
نویسنده رضایی حمید ,ظاهری عبدوند ابراهیم
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1392 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:239 -260
  
کلیدواژه ازدواج ,زن ,فرهنگ بختیاری ,فعالیت سیاسی و اقتصادی ,قصه
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved