>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تفاوت های جنسیتی در مهارت های زبانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی  
   
نویسنده حمیدی فریده ,دماوندی محمدابراهیم ,رستمی یاسین
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1392 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:227 -238
  
کلیدواژه دانش آموز پایه اول ابتدایی ,رشد زبان ,مهارت های زبان
آدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, گروه روان شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved