>
Fa   |   Ar   |   En
   نگاه نمادین به زن در شعر معاصر فلسطین  
   
نویسنده ملاابراهیمی عزت ,نریمانی زینب ,قنبری نازی
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1390 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:95 -113
چکیده    در نظر شاعران معاصر فلسطینی خاک وطن اشغالی به مثابه دلبری است با بی نهایت نام های فریبنده و زیبا. شاعر برای دست یافتن به محبوب خود [وطن] از روزنه خیال وارد می شود و نگاه ویژه و متفاوتی به آن دارد. پس از وقوع حوادث سخت و بحرانی فلسطین که با اشغال این سرزمین در 1948 به اوج خود رسید، شاعر از «زن»به عنوان نمادی برای بیان احساس و شدت دلبستگی خود به وطن بهره جست. از این رو برای برانگیختن شور حماسه و ایثار در کالبد بی جان هموطنانش، میهن اشغالی خود را به زیبارویی دربند تشبیه می کرد که جوانان وطن برای آزادی او از بذل جان دریغ نورزیده اند. مسلماً جنیست شعرای فلسطینی در کیفیت بهره گیری از این نماد و نوع نگرش و تفکر آنان بی تاثیر نبوده است. نگارندگان در این پژوهش کوشیده اند تا به جستجوی نگاه نمادین شعرای فلسطینی به زن، از خلال آثار و اندیشه های دو تن از شاعران برجسته این سرزمین یعنی فدوی طوقان و ابوسلمی بپردازند.
کلیدواژه زن ,وطن ,نماد ,فلسطین ,اشغال ,Woman ,homeland ,symbol ,Palestine ,occupation
آدرس
پست الکترونیکی n.ghanbari@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved