>
Fa   |   Ar   |   En
   جایگاه عقل در مسیولیت اخلاقی زنان با تکیه به منابع روایی  
   
نویسنده فرهمندپور فهیمه ,معماری مرضیه
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1390 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:115 -133
چکیده    در ظاهر برخی روایات، بهره مندی کامل زنان از موهبت عقل مورد تردید قرار گرفته و این سیوال اساسی را موجب گردیده که آیا در اندیشه معصومین (علیهم السلام) زن دارای نقیصه ذاتی در عقل است یا شرایط زمان و محیط تربیتی در این خصوص تاثیر دارد؟از آنجا که کمال عقل از جمله شرایط احراز مسیولیت اخلاقی شمرده شده است، موضوع از آن جهت برای زنان اهمیت می یابد که شبهه بروز نقیصه عقلانی، مسیولیت اخلاقی ایشان را از اساس باطل می سازد. در این مقاله تلاش شده است با دسته بندی و تحلیل دقیق خانواده احادیث در مورد عقل و نیز بررسی مجموعه آیات و روایات در این خصوص و نیز بیان و نقد نظریات گوناگون در این زمینه، نظریه جامعی درباره عقل و طبعاً مسیولیت اخلاقی ایشان ارایه شود. تبیین کامل مفهوم عقل و تحلیل روایات معصومین (علیهم السلام) روشن می سازد که زنان در مسیله عقل تفاوت ذاتی با مردان ندارند و تاثیر عوامل دیگری در این موضوع قابل بررسی است. زن به حکم برخورداری از روح انسانی، شرایط مسیولیت اخلاقی را دارد؛ هرچند باید با درک ماموریت های ویژه خود و ایجاد توازن میان نیروی تعقل و نعمت عاطفه و احساسات، شرایط را برای ایفای کامل مسیولیت های خویش فراهم آورد.
کلیدواژه عقل ,اقسام عقل ,عقل زنان ,عاطفه زنان ,مسیولیت اخلاقی ,Wisdom ,Types of wisdom ,Women’s wisdom ,Women’s affections ,Moral responsibility
آدرس
پست الکترونیکی me.mari15@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved