>
Fa   |   Ar   |   En
   لالایی‌ها، رسانه‌ای زنانه یا ملودی خواب‌آور کودکانه؟ (تحلیلی جامعه‌شناختی از لالایی‌های منطقه لامرد فارس)  
   
نویسنده عنایت حلیمه ,حسینی مریم ,عسکری چاوردی جواد
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1390 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:57 -76
چکیده    هدف از پژوهش‌ حاضر تحلیل مضامین لالایی‌های منطقه لامرد فارس از دیدگاه جامعه‌شناسی و ترسیم وضعیت زنان در خانواده و کشف کارکردهای لالایی در منطقه مذکور می‌باشد. این پژوهش به شیوه تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی انجام شده است. یافته‌های پژوهش در دو بخش عرضه گردیده است. در بخش نخست به مفاهیم مرتبط با ساختار خانواده و کارکرد لالایی‌ها در روابط زن و شوهر و در بخش دوم به کارکرد لالایی‌ها در روابط مادر و کودک پرداخته شده است. نتایج مطالعه، وضعیت زنان در جامعه مردسالار و سنتی را به تصویر می‌کشد و مدعی است که لالایی‌ها در چنین شرایطی کارکردهای پنهانی برای زنان داشته‌ است. اول، فضای اعتراض برای زنان ایجاد نموده است؛ دوم، شرایطی برای گفت‌و‌شنود و بیان خواسته‌ها و به ‌عبارت بهتر تسهیل روابط، مهیا ساخته است؛ سوم، فضایی برای تخلیه فشار ساختاری و روانی موجود فراهم آورده است. لذا باتوجه به نوع کارکردهای لالایی‌ها برای زنان، در مجموع می‌توان لالایی‌ها را به مثابه رسانه‌ای زنانه دانست.
کلیدواژه : لالایی ,رسانه ,زنان ,کودکان ,خانواده ,لامرد ,فارس
آدرس
پست الکترونیکی askari_lar@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved