>
Fa   |   Ar   |   En
   جایگاه زن در تمدن فراعنه با تاکید بر نتایج باستان شناسانه دوره امپراطوری جدید (1000-1500 ق.م)  
   
نویسنده جواهری بهاره
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1390 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:97 -118
چکیده    پروفسور ژان یویوت، یکی از بزرگترین مصرشناسان فرانسه می گوید: «شاید به خلاف آنچه خود مصری ها می پندارند، خاستگاه همه چیز در مصر نباشد، ولی باید بپذیریم که حدود 3000 سال پیش از میلاد مسیح، مصر?1? از سرزمینهای همسایه اش بسیار پیشرفته تر بوده است. نشانه های ماندگار، شاهکارهای معماری و آثار هنری به جا مانده از آن، از ورای قرنها به دست ما رسیده اند؛ و همین امر شهرتی بیش از تمدن های دیگر آن زمان برایش به ارمغان آورده است.» (یویوت، 112) تاکنون بارها در مورد این کشور، حکمرانان آن، این که فراعنه که بودند و چه کردند سخن ها گفته و کتابها نوشته اند. ما در این مقاله می کوشیم به چشم انداز دیگری از مصر باستان بپردازیم: حضور زنان در سطوح مختلف معنوی و اجتماعی و برخورداری آن ها از حقوق و امتیازاتی که نه تنها در آن دوران، بلکه حتی امروز نیز بسیاری کشورهای دیگر از آنها بی بهره اند. در مصر فراعنه، اوج معنویت از آن زنان بود، زنان می توانستند در راس بالاترین مناصب حکومتی و دولتی قرار گیرند و حتی گاهی در مقام فرعون، زمام امور را در دست بگیرند.
کلیدواژه مصر باستان ,فرعون ,الهه ,زن ,حقوق ,جایگاه
آدرس
پست الکترونیکی ranginkaman@hotmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved