>
Fa   |   Ar   |   En
   اندیشه و جایگاه زن در عرصه هنر جدید با نظری بر آثار باربارا کروگر و عکاسی تالیفی  
   
نویسنده بهارلو علیرضا ,آقایی صدیقه ,دادور ابوالقاسم
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1390 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:25 -38
چکیده    در میان جنبش هایی که در سده بیستم در غرب از جایگاهی کلیدی و تعیین کننده در عرصه تفکر حاکم برخودار هستند و از پایدارترین نهضت های هنریِ موضوع گرا تلقی می شوند، می توان از جنبش هنری فمینیسم نام برد که هنرمندانِ آن، اصولاً در جهت زیر سوال بردن ساختار هویت هنری در رابطه با جنسیت حرکت می کنند. در چنین دوره ای، در عالم هنر- که بستری برای بروز تمایلات و اندیشه ها به شمار می رود- هنرمندانی قدم در عرصه می گذارند که با توسل به ابزار و افکار هنری خویش، در پی رفع ابهامات و موانع، و از سویی به چالش کشیدن مواضعِ حاکم بر می آیند که از جمله مطرح ترین آنها، باربارا کروگر1، عکاسِ زنِ امریکایی است. کروگر در واقع در پی نقد شرایط و اوضاع حاکم، با استفاده از رسانه عکاسی و بهره گیری از امکانات آن، در جهت اشاعه اندیشه های زنانه و گرایش های زن مدار در عالم هنر قدم برداشت. عکسها و تصاویری که او ما را با آنها مواجه می سازد، در واقع حقیقتی است پنهان از این امر، که دیدن، دیگر باور کردن نیست و آن چیزی که رویت می گردد چیزی نیست که الزاماً دریافت می-شود.بر این اساس، مقاله پیش رو با در نظر گرفتن دیدگاه های زنان در عصر حاضر و محوریت قرار دادن موضوع زن در نگاه باربارا کروگر و هم چنین ملاک قرار دادن آثار وی؛ سعی در بازنمایی این گونه مسایل دارد.
کلیدواژه فمینیسم ,باربارا کروگر ,عکاسی ,از آنِ خودسازی ,اصالت و تالیف
آدرس
پست الکترونیکی ghadadvar@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved