>
Fa   |   Ar   |   En
   بازتاب رنج های زن عرب در رمان های هیفای بیطار  
   
نویسنده نیازی شهریار ,آقاجانی یزدآبادی سمیه ,ملایری یداله
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1390 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:119 -131
چکیده    : این پژوهش در پی نمایان ساختن رنجهای زن عرب در رمانهای «هیفای بیطار»، نویسنده سرشناس سوری است. این نویسنده در نوشته های خویش ـ روی هم رفته همه دوره های زندگی زن عرب از نوجوانی و جوانی تا میانسالی را نشان می دهد. پژوهنده می کوشد رنجهای شخصیت های زن را در رمان-های این نویسنده سوری بکاود. می توان گفت صدای زن تحصیل کرده ناکام در سپهر زناشویی، صدای چیره رمان های پیش گفته است. در این رمان ها، ما با رنج های زن مطلقه یی آشنا می شویم که فرودست احساس شکست و سرخوردگی است؛ او می کوشد از رهگذر ارتباط با مردان به نبرد دیو تنهایی که سراسر هستی اش را گرفته است برود. از این رو بیشتر رمان های بیطار، رنج های زنی را می نماید که با سرکوب جامعه مردسالار عربی و گذر سنگین زمان می ستیزد.
کلیدواژه زن ,رنج ,جامعه عرب ,سنت شکنی
آدرس
پست الکترونیکی malayeri75@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved