>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی روند تغییرات نقش و جایگاه موقوفات زنان از دوره صفوی تا عصر حاضر (مطالعه موردی شهرستانهای بیرجند، درمیان، سربیشه)  
   
نویسنده شاطری مفید ,آرزومندان راضیه
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1391 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:5 -23
چکیده    زنان به عنوان نیمی از جمعیت موثر جامعه، همواره در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، حضوری فعال دارند. عرصه وقف به عنوان یکی از صحنه های حضور زنان، کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در محدوده استان خراسان جنوبی انگیزه های گوناگونی برای وقف اموال در بین بانوان وجود دارد. در این منطقه همچون سایر نقاط کشور، زنان بخشی از اموال خود را در دوره های گوناگون صرف انجام امور خیریه نموده اند که این امر از یک سو نشان دهنده حس خیرخواهی و از سوی دیگر نشانگر موقعیت و استقلال مالی زنان می باشد. در دوره صفویه که مبدا جدیدی در پدیده وقف در تاریخ ایران است و در دوره های پس از آن تا انقلاب اسلامی ایران، همواره وقف اموال و املاک توسط بانوان نیکوکار وجود داشته است. در پژوهش حاضر که بر اساس مطالعات اسنادی شکل گرفت، بررسی ها نشان داد بیشتر واقفین زن در محدوده پژوهش، در دوره قاجاریه و بیشترین کاربرد وقف اموال آنان بر تعزیه حضرت سیدالشهدا بوده است؛ البته روند رو به کاهش آن از دوره صفویه تا عصر حاضر مشهود بود.
کلیدواژه نهادهای فرهنگی و اجتماعی ,موقوفات زنان ,خراسان جنوبی ,Cultural and Social Institutions ,Women’s property entailment ,South Khorasan.
آدرس دانشگاه بیرجند, ایران, دانشگاه بیرجند, ایران
پست الکترونیکی arezou_1390@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved