>
Fa   |   Ar   |   En
   نشانه شناختی تصویر زن در سینمای ابراهیم حاتمی کیا  
   
نویسنده مهدیزاده سیدمحمد ,اسمعیلی معصومه
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1391 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:85 -105
چکیده    پژوهش حاضر با هدف نشانه شناختی تصویر زن در سینمای ابراهیم حاتمی کیا انجام شده است. فیلم های مورد بررسی چهار فیلم دیده بان، بوی پیراهن یوسف، روبان قرمز و دعوت، از شانزده فیلمی است که این فیلم ساز از 1365 تاکنون در چهار دوره جنگ، سازندگی، اصلاحات و اصولگرایی ساخته است. داده ها با استفاده از روش نشانه شناسی به صورت کیفی به دست آمده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که زنان در فیلم‌های اولیه حاتمی‌کیا که به واسطه ارتباط با فضای جنگ، آثاری مردانه هستند، جایگاهی ندارند. مردها در محور رخدادها قرار داشتند و زن ها بدون حضور مردها تعریف نمی شدند، سوژه‌ها و موضوعاتی که اصلاً زن در آن ها جایگاهی نداشت. دوره اول فیلم سازی حاتمی کیا اصلاً به حضور زنان نیاز نداشت، اما از دوره های بعدی و با ورود حاتمی کیا به فضای شهر و تمرکز او روی مسایل اجتماعی جنگ، پای زنان طبیعتاً به سینمای حاتمی کیا باز می شود. اما همه این زن ها همواره یک نفر بوده و هستند و تنها با گذشت زمان ابراهیم حاتمی کیا، نقش زنان را پررنگ تر می کند.
کلیدواژه بازنمایی ,جنسیت ,فمینیسم ,نشانه شناسی ,Representation ,Gender ,Feminism ,Semiology
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, ایران
پست الکترونیکی masoumeh.esmaili@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved