>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل نمادهای زنانه در رمان های غسان کنفانی  
   
نویسنده ملاابراهیمی عزت ,مونسی ازاد
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1391 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:25 -44
چکیده    غسان کنفانی از مشهورترین رمان نویسان فلسطینی است که در چهار رمان «مردانی در آفتاب»، «چه برای تان مانده؟»، «بازگشت به حیفا» و «ام سعد»، گونه های شخصیتی متنوعی را ساخته و پرداخته است. یکی از مهم‌ترین گونه های شخصیتی، شخصیت نمادین است که بسیار مورد توجه نویسنده است که چه نوع مونث و چه نوع مذکر آن به وفور در چهار رمان فوق به کار رفته اند. شاید به نظر آید که نگاه نمادین کنفانی به شخصیت های زن در رمان هایش بر غنای محتوایی و فنی این رمان ها افزوده است اما اصرار این نویسنده بر پررنگ کردن بعد نمادین شخصیت های زن دو رمان «چه برایتان مانده؟» و « ام سعد» امری است که از هر دو لحاظ نظری و فنی مشکلاتی را برای بعد واقعی این شخصیت ها به وجود آورده و آزادی عمل آنان را محدود کرده است. ریشه مسیله شاید به آن جا برگردد که این نویسنده متعهد و متعصب به فلسطین در این دو رمان نیز همچون سایر رمان های خود با شور و اشتیاق به دنبال طرح ایده خود درباره چیستی و چرایی بحران ها و معضلات روز فلسطین و راه حل آن هاست. شخصیت های نمادین رمان ها نیز در این میان ابزاری هستند در خدمت تبلیغ و ترویج این ایده های غالباً انقلابی؛ در نتیجه بخش عمده ای از پتانسیل های ذاتی و روایی این دو رمان به جای صرف شدن در جهت تقویت جنبه های انسانی و طبیعی شخصیت های زن، صرف تقویت ابعاد نمادین و اسطوره ای این شخصیت ها شده تا پیام ایدیولوژیک داستان تمام و کمال رسانده شود.
کلیدواژه زن ,نمادگرایی ,ادبیات فلسطین ,نثر عربی ,غسان کنفانی ,woman ,symbolism ,Palestine romance ,Arabic romance ,Ghassan Kanafani.
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی azadmounesi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved