>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل تجربه‌های زنانه از رانندگی (مطالعه‌ای کیفی پیرامون دلایل و پیامدهای رانندگی زنان)  
   
نویسنده هوشنگی طاهره ,شهابی محمود
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1391 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:65 -84
چکیده    اتومبیل یکی از مهم‌ترین جلوه‌های فناوری مدرن و حاوی پیام‌های فرهنگی و اجتماعی متعددی است که در پیوند با مفاهیمی چون جنسیت، قومیت، سن، طبقه و...، بسته به نیاز و انگیزه کاربران مورد بازخوانی‌های مختلف قرار می‌گیرد. از آن جا که هدف این پژوهش، تحلیلی جنسیتی از استفاده اتومبیل بین کاربران زن است، در ابتدا رابطه مفهومی جنسیت و اتومبیل مورد بررسی قرار گرفته و سپس با بهره‌گیری از «نظریه‌ی مبنایی» و از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختار‌مند با 15 نمونه زن دارای خودروی شخصی و تحلیل داده‌ها، دلایل و پیامدهای رانندگی زنان، با رویکردی توصیفی_ تفسیری بیان شده است. در نهایت نتیجه پژوهش بیانگر آنست که در کنش روزمره رانندگی زنان، انگیزش‌هایی چون امنیت، کسب درآمد، ارتباطات و تمایلات مصرفی دخالت مستقیم دارد که تاثیراتی را در هویت فردی و اجتماعی آنان در پی خواهد داشت.
کلیدواژه جنسیت ,اتومبیل ,نظریه مبنایی ,انگیزه ,پیامد رانندگی ,Gender ,Cars ,Grounded theory ,Consequences of driving.
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی mshahabi88@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved