>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی جهان شناختی حجاب در ساختار اسما الله از منظر آیات و روایات  
   
نویسنده فیروزی رضا ,فرهمندپور فهیمه
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1391 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:5 -17
چکیده    بحث از مسایل بنیادی جنسیت و احکام مرتبط با آن می تواند عالمان دین پژوه را در یافتن درکی عمیق تر و تحلیلی صحیح تر از حقیقت آموزه های دینی یاری رساند. مسیله حجاب در آموزه های اسلامی از ابعاد و اضلاع مختلفی کاویده شده است. در این نوشتار، حقیقت ملکوتی حجاب در ساختار اسمای الهی تحلیل شده است. روی آورد مقاله درون دینی و به لحاظ گونه شناسی تبیینی است. پس از بررسی اجمالی ساختار اسمای الهی و رابطه آن با حقیقت انسان، این حقیقت مکشوف گردید که حجاب به مثابه یکی از آیات الهی در قرآن، تجلّی اسمی از اسما الله در عالم امکان بوده و در قوس نزول، معنای ملکوتی آن به شکل پوشش مورد نظر شرع مقدس ظهور کرده است. از قِبَل همین معنا معلوم می شود، زن مشرف به کمالی خاص در ظهور بعدی از ابعاد بی کران اسم الله غیب شده است. پیامد همین رهیافت، مباحثی چون غیرت و حکمتِ حفظ حریم خانواده توسط مرد و پاسداشت غیرتمندانه آن در احکام الهی نیز معنایی عمیق می یابد.
کلیدواژه اسمای الهی ,جایگاه زن در قرآن ,جهان شناسی حجاب ,خلافت الهی انسان ,Cosmology of Hijab ,Divine vicegerency of human being ,the Divine Names ,The place of woman in the Quran
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی farahp@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved