>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی جایگاه زن در تاریخ بیهقی و مقایسه ی آن با برخی کتب منثور(قرن 5 تا 7)  
   
نویسنده سیف عبدالرضا ,بابایی مونا ,زرهانی زینب
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1389 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:77 -88
  
کلیدواژه زن ,ویژگی ها و صفات ,جایگاه اجتماعی ,صفات حمیده ,صفات نکوهیده
آدرس دانشگاه تهران, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران
پست الکترونیکی z_katibeh@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved