>
Fa   |   Ar   |   En
   چرخش مضمونی در تبیین روابط زن و مرد در خانواده: ظهور جامعه‏ شناسی صمیمیت  
   
نویسنده لطفی زاده عباس ,زاهدی محمدجواد ,گلابی فاطمه
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1398 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:109 -131
چکیده    مطالعات علمی اولیه درباره زنان و مردان در خانواده عموماً به مطالعه ساختار و کارکرد خانواده به‏مثابه نهادی اجتماعی و نقش‏های جنسیتی زنان و مردان در آن نهاد می‏پرداختند، اما در دهه‏های اخیر، جامعه‏شناسی خانواده دستخوش نوعی تحول مضمونی شده است: تغییر تمرکز از نهاد خانواده به روابط صمیمی زنان و مردان. این تحول فکری از دگرگونی‏های عمیق در زندگی خانوادگی معاصر و تحول نقش‏های زنان و مردان در خانواده ناشی می‏شود. جامعه‏شناسان و نظریه‏پردازان خانواده نظر به این دگرگونی‏ها، و لزوم اتخاذ شیوه‏هایی متناسب برای تحلیل پیچیدگی و تنوع شدید شکل‏های خانواده در دنیای معاصر، ناگزیر به بازتعریف سرشت موضوعی خود شده‏اند که این امر زمینه را برای ظهور حوزه جدید «جامعه‏شناسی صمیمیت» فراهم کرده است. تحول و چرخش مضمونی در جامعه‏شناسی خانواده و اتخاذ رویکردی نو به روابط صمیمی زنان و مردان می‏تواند واجد دلالت‏های پژوهشی و سیاسی گوناگونی باشد. مقاله حاضر با مرور و تحلیل تحولات نظری در جامعه‏شناسی خانواده می‏کوشد بروز نوعی تحول مفهومی‌ یا به تعبیری، ظهور مفهوم صمیمیت‌ را در این حوزه برجسته کند و وضعیت کنونی دانش خانواده را در چالش با تحولات معاصر با رویکرد تحلیل انتقادی تشریح و تبیین کند.
کلیدواژه جامعه‏ شناسی خانواده، جامعه‏شناسی صمیمیت، خانواده، روابط زن و مرد، صمیمیت
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه تبریز, گروه علوم اجتماعی, ایران
پست الکترونیکی f.golabi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved