>
Fa   |   Ar   |   En
   بازنمایی مردانگی و زنانگی در تلویزیون ایران مطالعۀ برنامه‌های ویژۀ خردسالان در شبکۀ دوم سیما  
   
نویسنده قویدل دارستانی مرضیه ,رحمتی محمدمهدی ,چاوشیان حسن
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1398 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:89 -108
چکیده    کودکان یکی از مخاطبان مهم رسانه هستند. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه فمنیستی تاچمن و کانل و روش تحلیل ‏محتوای کمی به بررسی برنامه‏های خردسال شبکه دوم سیمای ایران پرداخته است. هدف این تحقیق مطالعه چگونگی بازنمایی زنانگی و مردانگی شخصیت‏های برنامه‏های خردسال این شبکه است. به ‏این منظور، 23 قسمت از برنامه‏های خردسال این شبکه با استفاده از نمونه‏گیری تصادفی انتخاب و بررسی شده است. یافته‏های پژوهش حاضر نشان می‏دهد که در برنامه‏های خردسال شخصیت‏های مرد و زن به‏صورت نامتوازن توزیع شده‏اند؛ به‌طوری‏که میزان نسبت نمایش شخصیت‏ مردان 40.5 درصد (معادل 272 مورد) بیشتر از نمایش شخصیت‏ زنان ‏است. مردانگی هژمونیک و زنانگی موکد در شخصیت‏ مردان و زنان در این برنامه‏ها بازنمایی شده است. کلیشه‏های جنسیتی به‏صورت تقابل‏های دوگانۀ فعال مردانه/ منفعل زنانه، باهوش مردانه/ نادان زنانه در برنامه‏های خردسال بازنمایی شده است. در این برنامه‏ها، «فنای نمادین زنان» دیده می‏شود؛ به‏طوری‏که زنان اغلب در نقش‏های فاقد بازده و همراه با «دلهره زنانه» نمایش داده شده‏اند.
کلیدواژه تلویزیون، جنسیت، کلیشه جنسیتی، کودک
آدرس دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گیلان, گروه علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه گیلان, گروه علوم اجتماعی, ایران
پست الکترونیکی hasanchavoshiyan@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved